2022 Jord, vatten, luft och eld

Denna första fototräff skulle vi haft snöfoto, men på grund av snöbrist fick vi hitta på annat istället. Det blev en tur till Pukavik där vi fick i uppdrag att fota de fyra elementen Jord – vatten – luft – eld. Tanken var att dessa bilder sedan skulle sparas i kvadratisk form och dessutom som ett collage. Fotodagen avslutades med en gemensam fika! Vi hade en härlig dag och alla var glada att vi äntligen kunde träffas igen.