Årsmöte 2022

Idag var en historisk dag för Olofströms Fotoklubb. Även om vi har bedrivit aktiv verksamhet sedan 5 maj 2013, har vi nu formellt bildat en förening
med val av styrelse och övriga funktionärer.  Grunden till detta är att banken kräver det p g a vårt innehav av ekonomiska medel och att kommunen
kan hantera oss som en förening med de möjligheter vi har att få olika stöd i vår verksamhet.
Som tidigare samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, där vi bl a kostnadsfritt har möjlighet att få använda deras lokaler för vår mötesverksamhet.
 
Till styrelse valdes idag: Kenneth Göransson som ordförande, Istvan Jakob som kassör samt Katarina HenmyrPaula Arvola och Solveig Carlsson
som övriga ledamöter. Till styrelsesuppleanter valdes Lena Johansson och Magnus Bloom.
 
 
Foto: Janne Helge