Längs med Mörrumsån 2016

Vi började i Kärringhejan och fortsatte ner längs Knaggelidsvägen där vi gjorde korta uppehåll.