GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)
Den nya lagen och EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018 som ersätter tidigare lagen om Personuppgiftlagen (PUL) medför att skyddet om den personliga integriteten förstärks. Detta medför att aktörer som handskas med personuppgifter måste redogöra för hur dessa uppgifter hanteras inom organisationen. Samt redogöra vid förfrågan från enskild medlem om vad som adekvat finns registrerad om densamma.

  • Som vanlig besökare på hemsidan för vi statistik över vilka sidor/gallerier du besöker. Det gör vi genom att automatiskt logga ip-nummer, vilken webbläsare du använder, vilken upplösning på skärmen du använder, vilket operativsystem du använder samt version. Och vilket land din dataström du använder kommer ifrån.
  • I klubben förs sedvanliga personuppgifter så att föreningsverksamheten kan bedrivas. Vilket medför att födelseår, namn, adress, mobil och eventuell e-postadress registreras. Medlemslistan administreras av kassören och skickas/tillgängliggörs för samtliga medlemmar i klubben.
  • Klubben annonserar inför klubbmöten och aktiviteter kopplade till verksamheten, tävlingar och andra evenemang. Klubben skickar även ut förfrågningar rörande verksamheten och andra uppmaningar till exempel när bilder/texter efterfrågas från medlemmar som kan tänkas bidra med material.
  • Medlem kan själv bidra genom att skriva fotoartiklar
  • Övriga funktioner på hemsidan administreras av webbmaster för hemsidan. Webbmaster är även behjälplig i hanteringen kring publicerade texter och bildmaterial på hemsidan utifrån det material som skickas till webbmaster oavsett vilken medlem materialet kommer ifrån. Webbmaster=Webbgruppen
  • Kontaktar du oss genom att skicka e-post vidarebefordras e-posten till styrgruppen eller annan berörd person(er) inom föreningen. Använder du någon av våra formulär på hemsidan lagras dessa i vårt system för formulärdata och sänds vidare automatiskt och/eller vidarebefordras till berörd person(er) i föreningen.

Olofströms Fotoklubb publicerar foton och och texter utifrån ett konstnärligt, journalistiskt, litterärt eller akademiskt syfte. I Sverige kan publicerat material även omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) vilket gör att lagen om GDPR inte gäller.

Vill du läsa mer om den nya lagen GDPR:
GDPR.se
Datainspektionen
Artikel i Fotosidan
Artikel i Kamera & Bild