Info om klubben

Olofströms fotoklubb består av:

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret,
sammankallande i respektive grupp rapporterar till styrgruppen vid behov.

 • Har hand om klubbkassan
 • Hanterar medlemssavgifter
 • Noterar antal deltagare/ tillfälle
 • Redovisar till SV
 • Hanterar in/utbetalningar
 • Har hand om CD/DVD och bokutlåning

Planerings-grupp

 • Tar hand om agenda planering
 • Tar emot idéer och förslag från medlemmar
 • Bokar lokal (SV) när det behövs (SV= Studieförbundet Vuxenskolan)
 • Bokar föreläsningar + resor
 • Utbildningar tex Lightroom, bildspel, skapa fotoböcker

Fototävlings-grupp

 • Regler och teman för fototävlingar tex månadstema
 • Tar emot tävlingsbilder, redovisar resultat
 • Fixar ev priser
 • Utställningar

Webb-grupp (Hemsida, Facebook)

 • Ansvarar för FB-sidan och hemsida
 • Ansvarar för att sidorna drivs och utvecklas
 • Uppdaterar med nyheter mm

 

Vill du ingå i någon grupp så kontaktar du någon i styrelsen eller någon i aktuell grupp.