Klubbens allra första möte 2013

Klubbens allra första möte hölls i Susekullens lokaler den 15 maj 2013. 7 personer närvarande och i dagsläget är faktiskt 4 st av dem kvar i klubben. Detta var uppstarten till den klubb som nu har vuxit fram.