Medlemsavgift 2021

Nu är det dags att betala medlemsavgift för 2021, vi hälsar ny som gamla medlemmar välkomna!

Läs gärna ”om oss” på vår hemsida

 

Medlemsavgiften är 100 kr och betalas enklast in på klubbens bankgirokonto 5022-0169

Ange namn på inbetalning och meddela mig din aktuella mailadress, mobilnr coh bostadsort via messenger eller mail katarina.henmyr@gmail.com 
 
Betala gärna innan 28/2
 
Så om du inte redan är medlem hälsar vi dig välkommen och ser fram emot ett nytt år och hoppas att vi snart kan träffas som ”vanligt”
 
/ styrgruppen via Katarina