Porträttfoto 2017

I augusti började vi höstterminen med porträttfoto vid Aniaraparken och storleksplatsen.