Vitsippefoto 2014

Första vitsippefotot för klubben vid halen den 1:a april