Historisk dag!

Idag var en historisk dag för Olofströms Fotoklubb. Även om vi har bedrivit aktiv verksamhet sedan 5 maj 2013, har vi nu formellt bildat en förening
med val av styrelse och övriga funktionärer.  Grunden till detta är att banken kräver det p g a vårt innehav av ekonomiska medel och att kommunen
kan hantera oss som en förening med de möjligheter vi har att få olika stöd i vår verksamhet.
Som tidigare samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, där vi bl a kostnadsfritt har möjlighet att få använda deras lokaler för vår mötesverksamhet.
 
Till styrelse valdes idag: Kenneth Göransson som ordförande, Istvan Jakob som kassör samt Katarina Henmyr, Paula Arvola och Solveig Carlsson
som övriga ledamöter. Till styrelsesuppleanter valdes Lena Johansson och Magnus Bloom.

Styrelsen kommer inom kort att konstituera sig och komma ut med mer info till medlemmarna.

Du som vill stödja föreningens arbete och ännu inte har betalt medlemsavgiften, v v se info på https://www.olofstromsfotoklubb.se/om-oss/