Bilder från årets första fotoutflykt

 

Foto: Magnus Bloom

På årets första fotoutflykt hamnade vi vid skidbacken i Olofström, för att ”Måla i ljus”.
Här en bild som visar hur det kan se ut ”behind the scenes”, se fler av våra bilder här

Medlemsavgift 2024

Nytt år och dags att betala medlemsavgift för 2024. Medlemsavgiften för 2024 är 150 kr/medlem.
Betala till bankgiro konto 5022-0169Ange namn på inbetalning.
 
Betala innan 2024-02-11 om du vill kunna göra din röst hörd på kommande årsmöte som är den 18 Februari.

Utställning

Välkommen till Olofströms Fotoklubbs första egna utställning som vi arrangerar i samband med vårt 10-årsjubileum! Vernissage den 7/10 kl 11.00 då vi också inviger utställningen med bla  högtidstal av Nicke Svensson som var med och grundade klubben! 
Ett 20-tal medlemmar ställer ut med temat ”Från en fotografs öga”!

I media

 

 

 I samarbete med 

Historisk dag!

Idag var en historisk dag för Olofströms Fotoklubb. Även om vi har bedrivit aktiv verksamhet sedan 5 maj 2013, har vi nu formellt bildat en förening
med val av styrelse och övriga funktionärer.  Grunden till detta är att banken kräver det p g a vårt innehav av ekonomiska medel och att kommunen
kan hantera oss som en förening med de möjligheter vi har att få olika stöd i vår verksamhet.
Som tidigare samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, där vi bl a kostnadsfritt har möjlighet att få använda deras lokaler för vår mötesverksamhet.
 
Till styrelse valdes idag: Kenneth Göransson som ordförande, Istvan Jakob som kassör samt Katarina Henmyr, Paula Arvola och Solveig Carlsson
som övriga ledamöter. Till styrelsesuppleanter valdes Lena Johansson och Magnus Bloom.

Styrelsen kommer inom kort att konstituera sig och komma ut med mer info till medlemmarna.

Du som vill stödja föreningens arbete och ännu inte har betalt medlemsavgiften, v v se info på https://www.olofstromsfotoklubb.se/om-oss/