Medlemsavgift 2024

Nytt år och dags att betala medlemsavgift för 2024. Medlemsavgiften för 2024 är 150 kr/medlem.
Betala till bankgiro konto 5022-0169Ange namn på inbetalning.
 
Betala innan 2024-02-11 om du vill kunna göra din röst hörd på kommande årsmöte som är den 18 Februari.