Program 2013

15 maj  Klubbens allra första möte
29 maj  Kameradiskussion
17 juni  Bildkomposition
12 juni  Fotoutflykt till Gudahagen
6 okt  Fotoutflykt Aniaraparken
27 okt  Höstfoto Mjölkudden
24 nov  Fotoutflykt till Nogersund
11 dec  Bildvisning och Avslutningsfika