Program 2021

    

 

 
         
 Datum  Plats  Evenemang  Ansvarig    
 24 jan     Medlemsmöte  Styrgruppen    
 31 jan     Utomhusaktivitet  Karmen/Bengt-Ove  
 11 feb    Fotosnack + bildvisning    
 21 feb     Svart/vitt utomhus  Kenneth/Mikael/Janne  
 14 mars    Inomhusexperiment  Lena/Helena  
 30 mars    Fotosnack + bildvisning    
 11 april    Tema rörelse (utomhus)  Magnus/Paula/Mikael  
 4  maj  SV lokal  Fotosnack – Info resa + bildvisning    Planeringsgruppen  
 21-22 maj  Köpenhamn  Våravslutning  Planeringsgruppen  
         
     Datum för vårens aktiviteter är nu planerade med reservation för hur läget är då.   
     Vi kommer att följa utvecklingen och återkomma med mer info längre fram.