Program 2021

    

 

 
         
 Datum  Plats  Evenemang  Ansvarig    
 24 jan     INSTÄLLT Medlemsmöte (flyttas längre fram)  Styrgruppen    
 31 jan   Raslången  Raslången Ekopark  Karmen/Bengt-Ove  
 11 feb    INSTÄLLT Fotosnack + bildvisning    
 21 feb     Svart/vitt utomhus  Kenneth/Mikael  
 14 mars    Kreativt foto  Karmen/Helena/Solveig  
 30 mars    INSTÄLLT Fotosnack + bildvisning    
 11 april    INSTÄLLT Tema rörelse   (Medlemsmöte INSTÄLLT)  Magnus/Paula/Mikael  
 4  maj  SV lokal  INSTÄLLT Fotosnack – Info resa + bildvisning    Planeringsgruppen  
 21-22 maj  Köpenhamn  INSTÄLLT Våravslutning  Planeringsgruppen  
 23 maj  Kastellet  Ersätter våravslutnig i Köpenham  Magnus/Lena  
       
       
    Med reservation för hur läget är rörande Covid-19. Vi kommer att följa utvecklingen och besluta om aktivieterna efter hand.